Principiu de functionare ionizator apa

La nivel fizico-chimic ionizatorul de apă este un aparat în care are loc un proces electrolitic, cunoscut sub numele de “ionizare”, care transformă energia electrică furnizată de către o serie de electrozi in energie chimica, scopul principal este de a obține din apa naturala : apa alcalina (de bază) si apă acidă.
 
Un ionizator de apă are in componență un număr de electrozi (de obicei cinci sau șapte), fabricați din titan și acopeririti cu platină ,pozitionași într-o cameră de electrolit, denumita “camera de ionizare”. Astfel de electrozi pot fi incarcati pozitiv (și vorbim de “anod”) sau încărcat negativ (numit “catod”).
Când apa intră în camera de ionizare aceasta se descompune in ioni de hidrogen (numiti “cationi” și cu simbolul chimic H +), care conține o sarcină pozitivă și ioni de hidroxid (numiti “anioni”, caracterizat prin simbolul chimic OH-) , având o sarcină negativă.
 
În timpul procesului de ionizare catodul atrage ionii de hidrogen (având în vedere că acestia au sarcini de semn opus) în timp ce, în schimb, anodul atrage ionii de hidroxid.
 
Apa obținută la sfârșitul procesului descris mai sus, este, astfel, de două tipuri: una bogata în ioni de hidroxid care este “alcalina” și una bogata in ioni de hidrogen, care urmează să fie considerata apa acida.
Top